Visiooniga väikelinnad

2023 / näitus

Autorid: Siim Tanel Tõnisson, Ra Martin Puhkan

Graafiline disain: Anna Riin Velner

Fotod: Päär-Joonap Keedus

Eesti Arhitektide Liit (EAL) on kureerinud programmi „Hea avalik ruum“ alates 2014. aastast ja see sai alguse Eesti Vabariik 100 juubelikingituste-ideest.

Programmil on kolm suurt eesmärki – Eesti väikelinnade avaliku ruumi kui ühise elukeskkonna mõtestamine kvaliteetsete linnaruumiprojektide kaudu; ettevõtlus- ja elukeskkonna elavdamine kohalikul tasandil ning väikelinnade elanike kohaidentiteedi tugevdamine ja linnade kahanemise pidurdamine.

Kokku on tänaseks toimunud üle 30 arhitektuurivõistluse, eesmärgiga rajada või rekonstrueerida Eesti väikelinnade ja tõmbekeskuste avalikud ja kesksed linnaruumialad. Kõik võistlusalad valib välja kohalik omavalitsus kogukonna vajadustest lähtudes, EAL on aidanud mõtestada kohaliku kogukonna vajadusi laiemalt, töötades välja võistlusülesanded, mis väljendavad eeltoodud programmi eesmärke parimal viisil, ja viinud läbi arhitektuurivõistlused.

Programmi on alates 2019 toetanud Kultuuriministeerium ja Rahandusministeerium, võistluste preemiaid panevad välja kohalikud omavalitsused. 2023. aasta kevadeks on valminud kümme keskväljakut: Elvas, Kuressaares, Kärdlas, Põlvas, Rakveres, Raplas, Tõrvas, Valgas, Viljandis ja Võrus.

Näitusele on seatud aastatel 2019–2022 toimunud arhitektuurivõistluste võiduprojekte, millest osa on viimastel aastatel kohalike omavalitsuste vahenditega edasi projekteeritud, et olla valmis uute rahastusmeetmete avanemisel neid teostama. 2023. aasta kevadel need Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusega meetmed avanevad.