Narva peatänav

2023 / III preemia

Autorid: Siim Tanel Tõnisson, Anna Riin Velner, Diana Drobot, Ra Martin Puhkan, Tristan Krevald, Kertu Johanna Jõeste

Võistlustöö eesmärk on muuta Tallinna maantee jagajast ühendajaks. Lahendus käsitleb Tallinna maanteed kui tänavat, mis seob erinevaid linna identiteete ja ruumilisi kvaliteete. Tänav ise koosneb rohketest alternatiivsetest teekondadest, toetades erinevaid meeleolusid ja liikumisviise, ning rikastades Tallinna maantee muidu monotoonset lineaarsust. Eri karakteri ja rohkete pausidega tänavalõigud põimivad olemasoleva arhitektuuri ja rohevööndi uue linnaruumilise lahendusega, võimaldades tugevat kohatunnet. 

Tallinna maanteega piirnevad tühimikud on täidetud funktsionaalseid alasid toetava hoonestuse ja reakreatsioonialadega. See parendab ligipääsetavust olemasolevatele ja loodavatele avalikele asutustele ning välialadele, luues tervikliku jalgteede võrgustiku. 
Tallinna tänavale lisanduvad programmid on visioon Narva uuest identiteedist: rohepöördele, tööstussiirdele, ettevõtlusele ja uuele majandusele orienteeritud avatud ruumist, kus on hea olla. greenholm taaskäivitab Narva linna.