Lauluväljaku visioon

2022 / II preemia

Autorid: Siim Tanel Tõnisson, Ra Martin Puhkan, Kertu Johanna Jõeste, Tristan Krevald

Laululava kui üks eesti kultuuri olulisemaid ja monumentaalsemaid maamärke on ruumiliselt tugev ja domineeriv objekt, mis annab Lauluväljakule tema tähenduse. Lauluväljak ei vaja põhimõtteliselt uut lähenemist, vaid olemasolevate kvaliteetide tugevdamist, kasutuse mitmekesistamist ja ala sidumist külgnevate rohealade ja linna tänavavõrgustikuga. Visiooni eesmärk on muuta Lauluväljak oluliseks avaliku ruumi osaks Tallinnas, mille kasutus sarnaneks Kadrioru pargiga, jätkaks seda ja ühendaks Klindipargiga. Võti seisneb ühendustes ja väravates. 

Võistlustöö keskmes on ümber Lauluväljaku pärja-laadselt paiknevad väravad kui omamoodi keskused, mille ümber on koondatud toetavad funktsioonid, aastaringselt toimivad asutused, mänguväljakud, kogunemiskohad, ühistranspordipeatused ja parkimine. Lauluväljakul tuleb suurürituste ajal aga inimesi hajutada. Keskuste ja funktsioonide paigutamine väljaku äärealadele aitab hajutada rahvahulki.

Väravad ei ole staatilised, vaid osa liikumisest, Lasnamäe nõlva maastikust, laulupidusid ja suurüritusi toetavast logistikast, mis seob erinevad PÄRJA sõlmed üheks tervilikuks teekonnaks. Nii ühendavad väravad mitte ainult liikumisteid, vaid kogu Lauluväljaku ala. PÄRG vaatab Lauluväljakut eelkõige kui terviklikku liikumismaastikku, väga erilist tüüpi parki.

Oluline osa kontseptsioonist on multifunktsionaalsus. Maailma ja Euroopat järjest tabanud kriisid on näidanud, et puudub valmisolek ja logistika teenindada suuremat hulka abivajajaid või püstitada kiiresti ajutisi elamispindu. Lauluväljak ei ole vaid kultuuriline pühapaik, vaid tugev suures skaalas logistiline infrastruktuur, mis võimaldab samaaegselt kümnete tuhandete inimeste teenindamist; laulukaart ümbritsev avarus aga toimib reservruumina, mida on võimalik kasutada ja sisustada vastavalt vajadusele.

Käesolev võistlustöö käsitleb Lauluväljakut nii peopaiga kui kriisikeskusena, mille funktsionaalne kese on Fahle pargi alale rajatav hoonestus. Laulupidu, laulmistraditsioon ja kultuur on alati kandnud meie ühiskonda läbi raskete aegade. Samas vaimus olgu ka Lauluväljaku keha meie füüsiline tugi ja lootuse loit eesseisvateks väljakutseteks; meie vennaarmu suuruse, abi, meelekindluse ja rahu troon.