Kilingi-Nõmme linnakeskus

2023 / äramärkimine

Autorid: Kertu Johanna Jõeste, Ra Martin Puhkan, Siim Tanel Tõnisson, Tristan Krevald

Kilingi-Nõmme linnakeskuses on mitmeid olulisi kultuuriloolisi ja loodusväärtuslikke paiku. Tänane keskusala pakub mitmekülgseid aja veetmise võimalusi ning peidab endas erinevaid ruumilisi potentsiaale. Küll aga jääb tänases linnaruumis puudu sidususest ning ühtlasest ruumi keelest. 

Käesolev võistlustöö toob esile ja võimendab juba olemasolevaid väärtuslikke linnaruumilisi olukordi ning seob Kilingi-Nõmme keskuse üheks tervikuks. Terviklik keskuseala on jalakäijasõbralik  ruum, milles on ruumi nii juba olemasolevale rikkalikule taimestikule kui ka uuele liigirikkale kihistusele. Keskusealal paiknevate kultuuriväärtuslike ja kogukonnale oluliste objektide sidumine Pärnu tänavaga loob uuendatud teljed, mis suubuvad Pärnu tänavale. Pärnu tänav on Kilingi-Nõmme peatelg ning seetõttu on selle terviklik ja inimskaalaline ruumilahendus eriti olulised.